Elektroretinografi (ERG)

Ofte kan man subjektivt vurdere nethindesygdomme ved direkte observation (oftalmoskopi), men indimellem er der patienter, hvor en objektiv vurdering af elektrofysiologi af nethinden er nødvendig. Elektroretinografi er en sådan objektiv måling af nethinden. Den udføres oftest under sedation/beroligende insprøjtning eller narkose.

Elektroretinografi udføres oftest på dyr, når man ikke kan se nethinden pga. uklarheder i øjet såsom katarakt/grå stær, eller når nethinden ser normal ud, men dyret har netsat syn eller er blind.

For at udføre elektroretinografi placeres tre elektroder på patienten; en på øjet (hornhindekontaktlinse),en mellem øjnenen (neutral) og en ved ørefligen(jord). Lyset slukkes i nogle minutter og skarpt lys blitzer lige ud for øjet. Når lyset slukkes oplader nethinden energi, der frigives når nethinden påvirkes af det skarpe blitz-lys. Målingen af elektrisk energi, selve kurven, kan sammenlignes med et elektrokardiografi (EKG), blot er der for øjets vedkommende tale om meget små spændinger.

Man kan vurdere de følgende parametre på et erg: A udsving, B udsving, Tid til A, Tid til B og i nogle tilfælde vurderer man C-kurven, der kan give information i patienter med grøn stær/glaukom. Desuden kan nogle ERG maskiner udføre 30 Hz målinger (”flicker”) med henblink på isoleret at teste nethindens ”tappe”. ”Tappe” bruges hovedsageligt til syn i dagslys, hvorimod ”Stave” bruges ved syn om natten/dukkelt lys.